NYHETSARKIVET
25 nov 2019 12:56
Varför ska egenföretagares försäkringar klassas som tjänstepensioner?
Finansutskottet vill i ett av sina tillkännagivanden till regeringen kring tjänstepensionsdirektivet att egenföretagares försäkringar ska klassas som tjänstepensioner. Det innebär dock bara att ännu mer kapital ska undandras från Solvens 2-regelverket, säger Skandias pensionsekonom Mattias Munter till Pensionsnyheterna.

Hans och Skandias inställning är att det är lite "udda" med ett krav på att egenföretagares försäkringar ska inkluderas i den nya tjänstepensionsregleringen.

- Under hela den här processen har parterna och partsbolagen argumenterat för den svenska tjänstepensionens särart genom kollektivavtalen och därmed hävdat skäl till särbehandling på alla områden, särskilt kapitalkrav och informationsgivning. I realiteten är det förstås ingen skillnad i risker för en tjänstepensionsförsäkring som erbjuds inom kollektivavtal eller en individuell tjänstepension, säger han och fortsätter:

- Inget av argumenten om särart och lättnader vad gäller information gäller dock den enskilda företagarens lösningar för sin framtida pension. Den är inte en del av något kollektivavtal utan vad som tecknas är exakt samma försäkring som för en anställd utan tjänstepension som sparar helt privat med avdragsrätt, säger Munter.

Munter anser att argumentet om särart blir ännu mer irrelevant nu när Finansutskottet på parternas inrådan tycker att egenföretagares försäkringar ska klassas som tjänstepensioner. När ännu mer kapital undandras Solvens 2 verkar det snarast som att politikerna är missnöjda med det kundskydd och den transparens som det direktivet syftar till, säger Munter och avslutar:

- Parterna pratar ofta om en överimplementering av tjänstepensionsdirektivet men som Sverige agerar börjar det mer och mer likna en underimplementering av Solvens 2.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561