NYHETSARKIVET
26 nov 2019 13:08
Oljefonden köper 127 logistikfastigheter
Norges statliga pensionsfond ingår avtal att förvärva 127 logistikfastigheter i USA. Förvärvet görs i samarbete med infrastrukturinvesteraren Prologis som tar en 55-procentig andel av portföljen och oljefonden tar resten.

Priset för oljefonden blir 896 miljoner dollar vilket innebär att portföljens totala värdering uppgår till 1,99 miljarder dollar. Portföljen ska förvaltas av Prologis och är utspridd mellan södra Kalifornien, San Francisco-området, Seattle och Dallas.

Affären blir klar i januari.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561