NYHETSARKIVET
26 nov 2019 13:09
AP-fonder gillar lagrådsremissen om nya placeringsregler
Förra veckan skickade regeringen en lagrådsremiss om steg två i ändringarna av Första till Fjärde AP-fondens placeringsregler till Lagrådet.

Förslagen i lagrådsremissen välkomnas nu av bland annat AP4 och AP2. Fjärde AP-fondens vd Niklas Ekvall menar att Pensionsgruppen och finansdepartementet tagit hänsyn till ett antal av de synpunkter som remissinstanserna skickade efter att promemorian om de friare placeringsreglerna presenterades i juli.

På AP4 anser man att lagrådsremissens förslag om en ökad ägarandel i riskkapitalföretag från 30 till 35 procent, möjlighet för sådant riskkapitalbolag att investera i illikvida krediter samt möjligheten att göra direktinvesteringar i onoterade bolag vid sidan av riskkapitalfonder ger bättre förutsättningar att långsiktigt och kostnadseffektivt investera i onoterade tillgångar, vilket i i slutändan gynnar pensionssystemet.

Däremot är förslagen inte så långtgående som man egentligen hade velat.

"Förändringarna i förhållande till promemorian är steg i rätt riktning för att ge AP-fonderna placeringsregler som är jämförbara med andra internationella investerare. De är dock inte så långtgående som Fjärde AP-fonden har förordat, till exempel avseende möjligheten att direktinvestera i infrastrukturbolag, att saminvestera med andra institutionella ägare i onoterade bolag och en högsta ägarandel i riskkapitalföretag om 50 procent", uppger vd Niklas Ekvall.

På Andra AP-fonden är kommentaren mer kortfattad men slutsatsen är att förändringarna är bra.

- Vi tycker att förslagen i lagrådsremissen är positiva. Genom att ytterligare ändra AP-fondernas placeringsregler kommer vi få bättre möjlighet att skapa god avkastning genom föredömlig förvaltning och därmed också bättre kunna uppfylla vårt uppdrag i pensionssystemet, säger kommunikationschefen Ulrika Danielsson till Pensionsnyheterna.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561