NYHETSARKIVET
26 nov 2019 13:10
Ålandsbanken: Vi har bra hantering av potentiella intressekonflikter
När Ålandsbanken ansökte om att få med ett antal fonder på nya premiepensionstorget skickade Pensionsmyndigheten tillbaka en lång begäran om komplettering.

Bland annat skulle Ålandsbanken få redovisa hur potentiella intressekonflikter hanteras internt. En av frågorna handlar om att fondbolagets kapitalförvaltning utöver fondverksamheten levererar tjänster till grund för Ålandsbankens kapitalförvaltning till kunder med diskretionära mandat.

Det här är en koncernintern service till banken som omfattar marknadsanalys, modellportföljer för kunder med diskretionära mandat och rekommendationer för tillgångsallokering i dynamiska förvaltningsmandat.

Hur de potentiella intressekonflikterna som kan uppstå med anledning av detta hanteras och hur beskrivs det i policydokumenten var några av frågorna som skulle kompletteras.

I sitt svar meddelar Ålandsbanken att kapitalförvaltningen i fondbolaget bara "exekverar affärer" för de av bolaget förvaltade fonderna. Utöver det går det till på det sättet att kapitalförvaltningen för bankens räkning bara upprätthåller modellportföljer som är till för rådgivarna att använda till stöd för de förvaltningstjänster banken erbjuder kunderna. Banken exekverar de faktiska värdepappersaffärerna baserat på förslag från modellportföljerna.

Det Ålandsbanken förklarar är att förvaltningen av fonderna ska ses som en separat verksamhet. Dessutom gör upplägget för exekvering av affärer att intressekonflikter hanteras på ett bra sätt. Fonderna kan göra snabba affärer och omfattas av diversifieringskrav enligt UCITS-regelverket. De diskretionära mandaten omfattas inte av samma regelverk och kan bara göra affärer efter kundens godkännande, vilket ofta tar flera dagar mer i anspråk.

Därför bedömer Ålandsbanken att riskerna för intressekonflikter hanteras "på ett adekvat sätt".

Återstår att se om Pensionsmyndigheten låter sig nöja med det svaret och om det som en gång var Allrafonderna får möjlighet till comeback på det nystädade premiepensionstorget.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561