NYHETSARKIVET
26 nov 2019 13:12
Pensionsmyndigheten och FI bör sluta samarbetsavtal, enligt Riksrevisionen
Konsumentverket och Finansinspektionen har ett samarbetsavtal för att tydliggöra ansvarsfördelningen och samverkansformerna när det gäller tillsyn. Likaså har Pensionsmyndigheten och Konsumentverket ett avtal.

Men något sådant finns inte mellan Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten. Det bör ändras, är Riksrevisionens rekommendation i sin senaste granskningsrapport av tillsynen.

"Riksrevisionen rekommenderar Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten att sluta en överenskommelse om samarbete i syfte att tydliggöra respektive myndighets ansvar och former för samverkan."

Pensionsmyndigheten har uppgett för Riksrevisionen att samverkan med Konsumentverket varit nära och bra men att samarbetet med FI är enkelriktat. Mycket information lämnas till FI men väldigt lite kommer tillbaka, vilket beror på sekretessbestämmelser. Till exempel får FI inte informera Pensionsmyndigheten om ett bolag på fondtorget gjort något fel i ett annat land. Sedan de nya reglerna på PPM-torget infördes har FI varit mer samverkansinriktat men fortfarande beskrivs samarbetet som i huvudsak enkelriktat.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561