NYHETSARKIVET
26 nov 2019 13:12
Snart dags för FI att bedriva tillsyn mot försäkringsförmedlare
I Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet undrar riksrevisorerna varför FI inte ökat resurserna för tillsyn av konsumentskyddet, när andra delar av verksamheten tillförts resurser.

När man frågat FI har man fått svaret att det just nu pågår många och stora förändringar av regelverken där man bland annat nämner IDD, MiFiD 2. De förändringarna har ännu inte satt sig menar FI, och har avvaktat med tillsyn i takt med att gamla regler fasas ut.

Så snart man fått stopp på förmedlares möjligheter att självmant återkalla sina tillstånd, vilket varit en vanlig teknik för dem som hamnat under luppen från tillsynen räknar FI med att komma tillbaka. Så här står det i en bilaga till rapporten:

"Finansinspektionen (har) under de senaste åren har haft en uttalad strategi om att inte bedriva tillsynsundersökningar av försäkringsförmedlare. Tidigare regelverk gav försäkringsförmedlare rätten att självmant återkalla sitt tillstånd under pågående tillsyn. Ett antal undersökningar var därför tvungna att avslutas innan undersökningen nått i mål, vilket ledde till en ineffektiv tillsyn. Med de nya regelverken är detta åtgärdat och Finansinspektionen avser att återigen genomföra tillståndsundersökningar på detta område."

I klartext betyder det här att när smitvägarna stängts och regelverken trätt i kraft kan Finansinspektionen börja idka tillsyn av förmedlare och utfärda sanktioner till dem som inte sköter sig.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561