NYHETSARKIVET
26 nov 2019 13:13
Riksrevisionen: Konsumentskyddet inom PPM har 'förbättrats väsentligt´
Det fanns stora brister i konsumentskyddet inom premiepensionen tidigare men efter de senaste årens genomförda förändringsåtgärder har det blivit betydligt bättre. Konstaterandet går att läsa i Riksrevisionens senaste granskningsrapport om konsumentskyddet på det finansiella området.

Telefonförsäljning och marknadsföring av fonder och tjänster kopplade till PPM har förbjudits och mycket högre krav har införts för de fonder som deltar på fondtorget. Dessutom gör Pensionsmyndigheten numera mer regelbundna uppföljningar på att fondbolagen följer kraven. Sedan dessa åtgärder infördes har antalet kundsynpunkter minskat rejält, skriver Riksrevisionen i rapporten.

Däremot finns det fortfarande ett problem och det är EU-tillsynen. Konsumentskyddet idag är beroende av faktorer bortom svenska myndigheters kontroll då tillsynen inom EU är byggd på principen om hemlandstillsyn.

"Det är den nationella myndigheten som svarar för tillsynen för bolag som är registrerade i landet. En brist i konsumentskyddet som uppenbarats bland annat genom erfarenheterna inom premiepensionssystemet är att företag som tycks vara inställda på att kringgå regler sökt sig till länder inom EU där tillsynen uppfattats som svag. Kombinationen av tillsynsansvar i ett land och hela eller betydande delar av verksamheten i ett annat land utgör en risk för att konsumentskyddet blir bristfälligt. Finansinspektionen kan inte på grund av EU-rätten bedriva tillsyn över bolag som är baserade i andra EU-länder. Däremot deltar de i det europeiska arbetet med att underlätta samarbetet mellan länder", enligt rapporten.

Här krävs tydligare krav inom EU-samarbetet på att tillsynen bedrivs effektivt i samtliga länder eller att medlemsländerna kommer överens om att tillsynen sker i landet där verksamheten bedrivs. Eftersom det handlar om överstatliga frågor faller det på regeringen att driva detta, enligt Riksrevisionen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561