NYHETSARKIVET
9 dec 2019 13:00
SPP Fonder gör alla fonder fossilfria
Nu blir SPP Fonders sammanlagda tillgångar på 230 miljarder kronor fossilfria. Bolag med fossil verksamhet exkluderas från samtliga fonder, meddelar bolaget idag.

"Vi måste inse att alla bolag inte kommer att vara en del av framtiden. Vi ska därför backa bolag som kan förändra sin verksamhet och har möjlighet att vara en del av en lönsam hållbar ekonomi, allokera kapitalet till dem och utmana branscher som inte är förenliga med de globala klimatambitionerna", säger fondbolagets vd Åsa Wallenberg i en kommentar.

Hon uppger att aktivt ägarskap är en viktig aspekt av hållbarhetsarbetet som kräver tålamod men att bolaget i Sverige samtidigt har en kundgrupp som inte har det tålamodet.

"Många av våra kunder har dessutom väl utvecklade klimatplaner och inskrivet i sina placeringsmandat vad de kan vara investerade i. Till dem vill vi tillhandahålla klimatsmarta framtidsprodukter."

Ytterligare skäl att inte vara investerad i bolag med fossil verksamhet är politiska och regulatoriska.

"Koldioxidutsläpp kommer troligtvis att beskattas allt hårdare framöver, en risk finansbranschen generellt sett kanske inte fullt ut prissatt. Europeiska Investeringsbankens senaste beslut att sluta finansiera fossila verksamheter talar också för att det steg vi nu tar är riktigt", säger Wallenberg.

Med detta beslut tredubblar moderbolaget Storebrand sina fossilfria investeringar. Det innebär också att sparandet för pensionskunder för alla som inte gör egna fondval blir fossilfri.

Fondförsäkringen SparaSäkra blir fossilfri och i SPPs traditionella försäkring blir alla noterade innehav i aktier och räntor fossilfria.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561