NYHETSARKIVET
9 dec 2019 13:01
LO får driva pensionsfrågan i avtalsrörelsen
På torsdagen kom en dom i skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar som ger LO fritt fram att driva krav på bättre pensioner i den kommande avtalsrörelsen.

LO har velat förhandla om de kollektivavtalade pensionerna länge, något Svenskt Näringsliv däremot inte velat göra. Arbetsgivarna har då hänvisat till en särskild förhandlingsordning för frågor som rör pensioner och försäkringar, som kungör att de ska hållas utanför de vanliga avtalsrörelserna, enligt tidningen Arbetet.

Men domen i skiljenämnden innebär att LO inte är bundet av förhandlingsordningen och kan ställa krav om bättre villkor gällande pensioner och försäkringar. Kort sagt kan förbundet kräva att pensions- och försäkringsfrågor ska vara lösta innan några nya kollektivavtal undertecknas.

Det var 2007 som avtalspensionerna för privatanställda arbetare förbättrades senast. Då kunde LO-förbunden ställa höjda pensionspremier som villkor för att skriva nya avtal med motparterna, skriver Arbetet. I praktiken innebär skiljenämndens dom att samma möjlighet finns nu också.

Förhandlingsordningen som satt käppar i hjulet för LO infördes på Svenskt Näringslivs initiativ år 2013. Den sades upp av LO fem år senare men arbetsgivarna har däremot hävdat att det inte är juridiskt möjligt att säga upp förhandlingsordningen utan att själva avtalen om pensioner och försäkringar sägs upp, skriver Arbetet.

Här är LO:s krav om avtalspension och försäkringar:

- Premier till Avtalspension SAF-LO ska betalas in från första arbetsdagen, oavsett ålder. I dag börjar inbetalningarna först från 25 år och upphör vid 65 års ålder.

- Premierna till Avtalspension SAF-LO ska betalas in månadsvis. I dag sätts de in i den anställdes pensionssparande en gång om året, och medan pengarna står och väntar får den anställde ingen ränta.

- De pengar som arbetsgivaren betalar in till avtalspensionen ska redovisas på lönespecifikationen.

- Slopad så kallad vållandeprövning vid arbetssjukdomar i trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA).

- Möjlighet till omställningsstöd och ekonomisk ersättning i omställningsförsäkringen (AGB) även för personer som blir uppsagda av personliga skäl (inte bara för dem som sägs upp på grund av arbetsbrist).
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561