NYHETSARKIVET
10 dec 2019 12:29
AP-fonderna skriver öppet brev mot avskogning av Amazonas
Flera institutionella investerare, bland annat AP1-4 samt AP7 har tillsammans med flera storföretag och andra kapitalägare skrivit under ett brev mot avskogning av Amazonas.

Brevet stöder avtalet "Amazon Soy Moratorium" som undertecknades redan 2006 i syfte att säkerställa att sojaodlingarna i Amazonas sker på redan odlingsbar mark och att det inte leder till mer avskogning i området.

I brevet noteras att sojaproduktionen sedan avtalet tecknades ökat med 400 procent vilket parterna som undertecknat menar är ett tecken på att det går att kombinera en expansion av jordbruk med skydd av skog. Samtidigt noterar de att avskogning i Brasilien ökat av andra skäl och att det är oroväckande. Om inte syftet med avtalet efterlevs så kommer det drabba parternas fortsatta affärer med brasiliansk soja.

Utöver nämnda AP-fonder finns Skandia, Swedbank Robur, Storebrand, Öhman och KLP bland övriga nordiska kapitalägare som undertecknat brevet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561