NYHETSARKIVET
10 dec 2019 12:30
Fondförmögenheten ökade med 70 miljarder i november
Det blev ett nettoinflöde i fonder på 11,4 miljarder kronor i november. Den samlade svenska fondförmögenheten ökade med 70 miljarder kronor under månaden, enligt Fondbolagens förening.

Nettoinsättningar gjordes främst i aktiefonder. Totalt blev det 9,5 miljarder kronor som nettosparades i aktiefonder och fyra miljarder i fonder. Långa och korta räntefonder såg däremot nettouttag på en respektive 1,7 miljarder kronor.

"I november valde spararna aktier över räntor. En fortsatt positiv börs i kombination med förhoppningar om en lugnare geopolitik gör att de aktiva fondspararna nysparade stort i aktiefonder", säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

Årets totala nettosparande uppgår till 79 miljarder kronor, enligt Fondbolagens förening. Trots nettouttagen förra månaden så är det främst räntefonder pengarna gått till det här året.

Nettosparandet i långa räntefonder uppgår i år till 49,1 miljarder kronor medan nettoinflödet till aktiefonder blev 24,3 miljarder.

År 2019 är däremot ett tungt år för hedgefonder. Nettoutflödet från tillgångsklassen uppgår till nästan sex miljarder kronor, enligt föreningens statistik. Det är även den enda fondkategorin som står på minus i nettosparande det här året.

Sveriges totala fondförmögenhet ökade under november med 70 miljarder kronor och uppgick till 4 941 miljarder - den högsta noteringen någonsin för den svenska fondmarknaden. Sedan årsskiftet har förmögenheten ökat med 963 miljarder kronor och av de samlade fondtillgångarna är 2 968 miljarder placerat i aktiefonder.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561