NYHETSARKIVET
10 dec 2019 12:31
FI:s styrelse fattar beslut om tjänstepensionsföreskrifter idag
I dag har Finansinspektionens styrelse ett möte där beslut om flera aktuella tillsynsfrågor ska fattas.

En av punkterna som det ska fattas beslut om är föreskrifterna och de allmänna råden för tjänstepensionsföretag, enligt dagordningen.

Riksdagen godkände regelverket i november och redan då beslutade FI om vissa ändringar i de föreskrifterna som tills nu varit ute på en remissrunda.

När generaldirektören Erik Thedéen besökte Finansutskottet i början av november så berättade han att FI redan beslutat om ändringar på tre punkter.

En av dem är solvenssituationen, där myndigheten redan föreslagit en infasningsperiod för den långsiktiga terminsräntan. Nu ska FI även föreslå en infasningsperiod för stress av negativa räntor i kapitalkravsberäkningen samt att aktsamhetsavdraget i diskonteringsräntan sänks.

Snart får vi veta hur den slutgiltiga versionen av föreskrifterna ska se ut.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561