NYHETSARKIVET
23 sep 2009 12:17
Finansbranschens Centralförbund välkomnar pensionsprop
Den finska regeringen offentliggjorde i slutet av förra veckan en proposition med förslag till lagstiftning om nytt långsiktigt sparande. Finska Finansbranschens Centralförbund välkomnar i en kommentar på sin webbplats regeringens syn på behovet av ett partnerskap mellan offentligt och privat ansvar för finansieringen av det totala pensionsskyddet och att regeringen uppmuntrar medborgarna att pensionsspara.

”Pensionsskyddet bör granskas som en helhet som i ökande utsträckning inbegriper tilläggsskydd genom egen beredskap som komplement till den lagstadgade arbetspensionen”, säger Finansbranschens Centralförbunds vd Piia-Noora Kauppi i en kommentar.

Skapandet av en icke-skattegynnad tilläggspensionsförsäkringsmarknad ser Finansbranschens Centralförbund som ett välkommet steg i riktning mot bättre pension.

Kauppi hoppas att regeringen gör det möjligt att tillhandahålla också icke-skatteavdragsgilla pensionsförsäkringar så snart som möjligt.

Regeringens proposition om långsiktigt sparande innebär förändringar också i skatteavdragsrätten för de nuvarande individuella pensionsförsäkringarna. Enligt förslaget ska premierna för nu gällande pensionsförsäkringar efter en övergångsperiod på sju år bara vara avdragsgilla om pensionsåldern i de frivilliga pensionsförsäkringarna är densamma som pensionsåldern i den lagstadgade arbetspensionen.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561