LOGGA IN
 
   
  På gång
Pensionsjobb

Nyhetsarkivet

« Alla nyheter

2009-10-06 15:35

Förslag om ändrade redovisningsföreskrifter på remiss

Finansinspektionen, Fi, skickar nu ut sina förslag på ändringar i redovisningsföreskrifterna
FFFS 2008:25 och FFFS 2008:26 på remiss.

I förslaget vill Fi att reglerna ska bli tydligare om investeringsavtal i försäkringsföretag. Dessutom ska det införas tydligare allmänna råd om upplysningar om försäkringsverksamhet samt nya allmänna råd om nedskrivning av finansiella tillgångar som kan säljas i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Allmänna råd om värdering av vissa finansiella instrument till verkligt värde föreslås utgå eftersom dessa ersätts av en ny lag på området.

Ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas för räkenskapsår som inleddes den 1 januari 2010 eller senare. Synpunkter på förslaget ska ha kommit in till FI senast 2 november 2009.Mikael Nyman
CHEFREDAKTÖR
PENSIONSNYHETERNA


Mikael Nyman, tidigare redaktör
för Pensioner & Förmåner, är chefredaktör för det vassa affärsnyhetsbrevet om pensioner och livförsäkring - Pensionsnyheterna!
 
  EXAKT MEDIA · JOHANNESGRÄND 1 · 111 30 STOCKHOLM · 08-455 6770 · INFO@PENSIONSNYHETERNA.SE · ORG.NR 556733-3561