MODALDIALOG
NYHETSARKIVET
6 okt 2009 15:35
Förslag om ändrade redovisningsföreskrifter på remiss
Finansinspektionen, Fi, skickar nu ut sina förslag på ändringar i redovisningsföreskrifterna
FFFS 2008:25 och FFFS 2008:26 på remiss.

I förslaget vill Fi att reglerna ska bli tydligare om investeringsavtal i försäkringsföretag. Dessutom ska det införas tydligare allmänna råd om upplysningar om försäkringsverksamhet samt nya allmänna råd om nedskrivning av finansiella tillgångar som kan säljas i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Allmänna råd om värdering av vissa finansiella instrument till verkligt värde föreslås utgå eftersom dessa ersätts av en ny lag på området.

Ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas för räkenskapsår som inleddes den 1 januari 2010 eller senare. Synpunkter på förslaget ska ha kommit in till FI senast 2 november 2009.
TIPSA EN VÄN
Mikael Nyman
chefredaktör Pensionsnyheterna
Mikael Nyman är chefredaktör för det vassa affärsnyhetsbrevet om pensioner och livförsäkring - Pensionsnyheterna!
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561