NÄTVERKSTRÄFF
Pensionsmyndighetens frukostmöte om aktuella pensionsfrågor
OBS! Frukostseminariet är fullsatt, men du kan anmäla dig så återkommer vi om det blir en plats ledig.

Den 1 oktober bjuder Pensionsmyndigheten i samarbete med Pensionsnyheterna in till ett frukostmöte som behandlar aktuella pensionsfrågor och redovisar ett antal rapporter med analyser om till exempel pensioner och skatter, in- och utträdesåldrarnas utveckling samt utredare Mats Langensjös förslag om ett reformerat förval med nya regler för AP 7 SÅFA.
Programmet:

Ända in i kaklet eller tidig pension? Så hanterar svenskarna sitt utträde ur arbetslivet
Normen för att gå i pension vid 65 års ålder har visat sig svår att ändra. På senare år har det dock blivit tydligt att svenskarna i allt större utsträckning ser olika på när det är dags att gå i pension.
Pensionsmyndighetens Hanna Linnér har analyserat in- och utträdesåldrarna i pensionssystemet och kan notera att allt fler väljer att inte följa John.
Istället är det tydligt att utträdet blivit mer individuellt och många jobbar långt efter 65-årsdagen medan andra börjar ta ut pension tidigare.
Hanna Linnér presenterar sin analys.

Utformningen av tjänstepensionernas förval - är de bra?
Stora belopp placeras inom premiepensionens och tjänstepensionsordningarnas förvalslösningar. Vad gäller de senare är de i hög utsträckning traditionella livförsäkringar. Pensionsmyndighetens Erik Ferm har beskrivit ett antal av dessa produkter och deras utveckling och resonerat kring valet mellan traditionell försäkring och fondförsäkring vid utbetalning.

Skatt på pension – och skatt på arbetsinkomster – hur är det med pensionärsskatten?
Ett stort antal förändringar av skatteskalorna har gjorts inte minst sedan jobbskatteavdragets införande 2007, något som lett till ett minst sagt svåröverskådligt system.
Pensionsmyndighetens Inger Johannisson och Tommy Lowén har tittat närmare på problematiken och Inger guidar oss igenom den snåriga terrängen bland skattetabellerna.

Så kan förvalet inom premiepensionen reformeras
Utredare Mats Langensjö har haft regeringens uppdrag att utreda utformningen av förvalsalternativet AP 7 SÅFA. Han berättar själv om vilka förändringar han vill göra för att minska risken för negativa utfall för dem som inte vill eller kan välja bland alternativen på fondtorget.

Torbjörn Hållö, LO-ekonom och Carina Lindfelt, chef arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv, finns på plats under frukostseminariet och är opponenter.

Varmt välkommen!

Mikael Nyman
moderator och chefredaktör Pensionsnyheterna

Pensionsnyheterna ges ut av det oberoende förlaget Exakt Media AB som även ger ut nyhetsbreven Telekomnyheterna och TV-Nyheterna.
Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm
Datum: 1 oktober 2019
Tid: 08:00 - 10:00
Frukost serveras från 07.30, meddela oss via info@pensionsnyheterna.se om du har allergier eller önskar specialkost.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561