NYHETSARKIVET
8 jul 2022 16:43
Sverige får bakläxa av EU-kommissionen för införandet av IMD2
EU-kommissionen har gått igenom hur Sverige har införlivat EU-direktivet om försäkringsdistribution (IMD2) i svensk lagstiftning.

Och kommissionen är långt ifrån nöjd. I ett brev till regeringen ber kommissionen om svar och förklaringar till varför införandet av IMD2 skiljer sig från direktivet på 32 punkter.

Bakläxan innebär att Sverige måste revidera lagtexter för att de ska stå i överensstämmelse med direktivet från 23 februari 2018, som trädde i kraft från den 1 oktober 2018.

Så här skriver EU-kommissionen:

"I ert svar ber vi också om att ni informerar oss om vilka åtgärder ni avser att vidta för att besvara frågorna och att vid behov översända de ändrade bestämmelserna och tidsplanen för de nödvändiga lagändringarna".

Genomförandet av IMD2 har i Sverige skett genom försäkringsdistributionslagen (FDL) och försäkringsdistributionsförordningen (FDF). Det är alltså dessa lagtexter som ska ändras.

Finansdepartementet har inte svarat på kommissionens bakläxa än.

/Ola Hellblom
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907