NYHETSARKIVET
21 sep 2022 13:46
Handelsbanken – hög inflation består till slutet av 2024
Rekordinflation och höga räntor drabbar redan hushåll och företag hårt.
Men trots finanspolitiska insatser väntar ännu tuffare tider innan det vänder, varnar Christina Nyman, Handelsbankens chefsekonom.

"Återhämtningen inleds först under slutet av 2024 när inflationen har fallit tillbaka och hushållens köpkraft åter förbättras."

Enligt Christina Nyman kommer en del av hushållens förlorade köpkraft att kompenseras till en del av ersättningar för höga elkostnader och uppskattar att dessa totalt kan landa på 40 miljarder kr.

"Utifrån de siffror som nämnts antar vi att hushållen får kompensation på runt 40 miljarder kr, vilket motsvarade en tredjedel av hushållens uppvärmningskostnader 2021. Det kommer mildra nedgången i konsumtionen men riskerar samtidigt att driva på inflationen ytterligare och kan då trigga fler räntehöjningar från Riksbanken beroende på hur stöden utformas”, säger Christina Nyman.

Räkna därför med lågkonjunktur nästa år, med negativ tillväxt och stigande arbetslöshet. Med en nedgång i den globala konjunkturen dämpas även efterfrågan på svensk export och med både svagare inhemsk konsumtion, svagare export och stigande räntor dämpas även investeringarna.
Bostadsinvesteringarna förutspås falla väsentligt, och bostadspriserna falla med närmare 15 procent från toppen i början av detta år. Den svagare ekonomin bromsar efter hand jobbtillväxten och leder till något stigande arbetslöshet nästa år. Sammantaget räknar bankens ekonomer med att BNP minskar något nästa år för att 2024 stiga med 1,6 procent 2024, vilket fortfarande är något lägre än trendtillväxten.

”Återhämtningen inleds först under slutet av 2024 när inflationen har fallit tillbaka och hushållens köpkraft åter förbättras”, säger Christina Nyman.

Två år med hög inflation kan tära hårt på alla som saknar kompensation för prisförändringar i sina tjänstepensionslösningar. Men garantipensionärer och andra med prisindexering kan se fram emot kompensation, som lindrar. I slutet av 2024 ska inflationsraketen bromsa in, enligt både Riksbanken och Handelsbanken. Men det är förstås prognoser.
TIPSA EN VÄN
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907