NYHETSARKIVET
21 sep 2022 13:57
Färre pensionärer i nya riksdagen – minskning efter valet
Trots att politikerna tävlade om att ge mer pengar till pensionärerna i valrörelsen så är det få väljare som sett till att få in pensionärerna i riksdagen.

Det beror förstås inte bara på väljarna utan även i vilken utsträckning partierna placerat 65-plussare på valbara platser på valsedlarna.

Pensionärsorganisationen SKPF har granskat den nya riksdagen och konstaterar att endast 15 av 349 ledamöter fyllt 65 år. Detta trots att pensionärernas andel av befolkningen nu snabbt ökar, inte minst beroende på att samtliga i jätteproppen Orvar, 40-talisterna, nu fyllt 65 år.

I årets val var mer än var fjärde väljare över 65 år. Men i den nyvalda riksdagen går utvecklingen åt motsatt håll, enligt SKPF Pensionärernas beräkningar. De menar att det riskerar att göra att äldrefrågor prioriteras bort.

"Vi över 65 år är kraftigt underrepresenterade i Sveriges riksdag, och det ser tyvärr ännu värre ut nu än före valet. Vi är väldigt oroade över att viktiga äldrefrågor, som pensioner och äldreomsorg, nu kommer att uppmärksammas ännu mindre. De här frågorna syntes ju nästan inte alls i valspurten", säger Liza di Paolo-Sandberg, SKPF Pensionärernas förbundsordförande.

Före valet den 11 september var 23 av de 349 riksdagsledamöterna 65 år och uppåt. Nu har antalet minskat med en tredjedel, till cirka fyra procent av samtliga ledamöter.

Det ska jämföras med att gruppen äldre utgör 20 procent av befolkningen och 28 procent av väljarkåren. Dessutom är ingen i riksdagen längre över 80 år.

På partinivå ser det lite olika ut. De flesta har någon eller några enstaka äldre ledamöter, medan Moderaterna inte har en enda. Kristdemokraterna och Vänsterpartiet har, med tre ledamöter var, flest äldre i förhållande till sina mandat.

"Under den förra mandatperioden påtalade vi att partierna borde sätta upp fler äldre på sina riksdagslistor. Så har det inte blivit", säger Liza di Paolo-Sandberg och lägger till:

"Äldrefrågorna kan och ska förstås inte bara drivas av äldre själva. Men med så få 65-plussare i riksdagen som nu, går samhället miste om äldres viktiga erfarenheter", säger Liza di Paolo-Sandberg.

SKPF Pensionärerna vill se ett lagkrav på att alla kommuner och regioner inrättar pensionärsråd, det vill säga rådgivande organ i frågor som rör den äldre delen av befolkningen. Inget av riksdagspartierna har dock nappat på den idén. Än.

"I dag finns inte pensionärsråd överallt. Vi kräver att fler pensionärer ska få vara med där beslut fattas", säger Liza di Paolo-Sandberg.
TIPSA EN VÄN
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907