NYHETSARKIVET
24 nov 2022 12:59
Nya krav på hållbarhetsinformation från årsskiftet
Från den 1 januari 2023 ska informationsbroschyrer för fonder kompletteras med standardiserade mallar för hållbarhetsrelaterade upplysningar. Detta krav införs genom en delegerad förordning från EU-kommissionen till förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar för finansiella produkter.

Det är den så kallade disclosureförordningen eller SFDR, som trädde i kraft i mars 2021, som nu kompletterats med en delegerad förordning från EU-kommissionen.

SFDR reglerar hur fondbolag, försäkringsbolag och finansiella rådgivare ska informera sina investerare och kunder om hållbarhetsfaktorer i sina produkter och tjänster.

Finansinspektionen meddelar att de standardiserade mallar som ska användas från årsskiftet ska skickas in i pdf-format till myndigheten.


Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907