NYHETSARKIVET
25 nov 2022 14:20
Riksdagen har klubbat lagändringar för AP7
Riksdagen antog igår regeringens proposition om lagändringar för förvalsalternativet i premiepensionssystemet, det vill säga Sjunde AP-fonden (AP7). Lagändringarna träder i kraft 1 januari 2023.

Det handlar om tre förändringar. För det första klargörs att målet för fondförvaltningen i AP7 är detsamma som målet för premiepensionssystemet i stort. För det andra införs ett hållbarhetsmål för sjunde AP-fondens fondförvaltning, utan att det görs avkall på avkastningsmålet som definieras som att avkastningen ska vara tydligt högre än förändringen av inkomstindex.

Den tredje förändringen är att placeringsreglerna för AP7 ändras, så att möjligheterna att investera i illikvida tillgångar utökas. Andra förändringar för AP7 som bland annat den statliga utredaren Mats Langensjö föreslagit genomförs inte.
/ Ola Hellblom
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907