NYHETSARKIVET
24 jan 2023 17:20
Fyra fondförsäkringsbolag får grönt betyg av Söderberg & Partners

Söderberg & Partners publicerar idag en rapport, Hållbara fondförsäkringar 2023, där 13 svenska fond- och depåförsäkringsbolag rankas.

Fyra aktörer får grönt betyg, Folksam, Futur, Skandia och SPP.

I årets rapport av hållbara fondförsäkringar är det fyra totalbetyg som har förändrats. Länsförsäkringar har fått sänkt betyg från grönt till gult, Folksam och Futur har fått höjt betyg från gult till grönt och SEB har fått sänkt betyg från gult till rött.

Den främsta anledningen till att Länsförsäkringar har fått ett sänkt betyg är för att de inte har lika höga minimikrav vid inval av fonder som de bolag som fått ett grönt betyg.

De har inte heller en lika hög hållbarhetsnivå i sina fondutbud jämfört de bolag som fått ett grönt betyg, enligt Söderberg & Partners.

Folksam och Futur har fått höjt betyg för att de har utvecklat sina fondlistor och gör det enkelt för pensionsspararen att hitta hållbara alternativ.

Anledningen till att SEB har fått ett sänkt betyg, är, enligt Söderberg & Partners, att de varken har en fondlista som underlättar för pensionsspararen att hitta hållbara alternativ, eller ett fondutbud som har en hög hållbarhetsnivå relativt de andra bolagen.

SPP är enda bolaget som utöver grönt helhetsbetyg också får gröna betyg på samtliga fyra delbetyg

– Det är mycket glädjande att vi återigen får grönt betyg, vilket är ett kvitto på att vi arbetar helt rätt med vårt ambitiösa hållbarhetsarbete. Konkurrensen har hårdnat och det är fler aktörer som förbättrat sitt hållbarhetsarbete under året, vilket är positivt för hela branschen. Vi kan tillsammans som pensionsbolag spela stor roll i att påverka företag i en mer hållbar riktning, säger Johanna Lundgren Gestlöf, hållbarhetschef på SPP och Storebrand i Sverige.

– Speciellt glädjande är att vi är det enda bolaget som får grönt hållbarhetsbetyg rakt igenom, också för samtliga av de fyra delbetygen, säger pressansvarige Rickard Ydrenäs till Pensionsnyheterna.

Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907