NYHETSARKIVET
17 feb 2023 16:34
Andra AP fonden först ut – totalavkastning minus 6,7 procent
Andra AP-fonden är först av AP-fonderna att rapportera sitt resultat för 2022. Det blev en negativ avkastning på 6,7 procent och ett fondkapital som krympte till 407 miljarder kronor (441 mdr).

Men den genomsnittliga årliga avkastningen under de senaste tio åren har varit 7,4 procent.

Jämför man med livbolagen i Svensk försäkrings statistik har de visat upp lite blandade siffror. Branschsnittet landade på -7,2 procent.

En klassisk pensionsportfölj brukar följa receptet 40/60 , alltså aktier 40 procent och räntebärande och fastigheter till 60 procent.
En sådan portföljen var olycklig att sitta med under 2022. Aktierna gick ned och de som hade långa obligationer i ränteportföljen tappade mer än dem som hade kortare durationer.

Vid årsskiftet hade AP2 en investeringsportfölj med 40 procent vardera i aktier och räntebärande värdepapper samt 20 procent i alternativa investeringar. Men enligt fondens vd Eva Halvarsson kommer portföljen att koncentreras framöver.

"Våra onoterade tillgångar presterade betydligt bättre än de noterade. Den kraftiga kronförsvagningen under året dämpade våra förluster i utländska tillgångar. Vår portfölj kommer sannolikt att bli mer koncentrerad framöver. Vi har redan sålt våra kinesiska statsobligationer och innehav i kinesiska A-aktier och vi har plockat hem de flesta av våra externa förvaltningsuppdrag", skriver Eva Halvarsson i årsredovisningen.

En fråga blir sedan hur värderingen av alternativa investeringar och fastigheter görs. De värderas ju inte dagligen varför de är ett bra sätt att hålla nere volatiliteten i portföljerna.

Att investera i private equity har beskrivits som att skaffa en dyr tvättmaskin för att hålla nere volatiliteten. Det som göms i snö kommer ju som bekant upp i tö och någon gång behöver man anpassa värderingar till verkligheten. Därför finns nog ett behov av nedskrivningar för många förvaltare, men man behöver inte ta alla olyckor på en gång.

En gissning är därför att det under 2023 kommer att skrivas ned såväl fastigheter som private equity både i AP-fonder och livbolag.
Man håller säkert tummarna för att 2023 kommer att bjuda positiv avkastning och att det då blir lättare att värdera om tillgångarna och då kanske inte behöver ta i så mycket.

Nu ska det bli intressant hur väl Andra AP-fondens siffror står sig i "konkurrensen" med de andra buffertfonderna som lär släppa sina siffror under kommande veckor.

Vid halvårsskiftet 2022 var man "bäst" i krypcasinot och förlorade minst av de fyra fonderna.

Just AP 2 har dock en del att ta igen om man ska komma i kapp de andra fonderna. Under 2021 hade man ett riktigt "skitår" och nådde en totalavkastning på 3,5 procent när konkurrenterna låg samlade strax under 10 procentsstrecket. Det gör att man behöver hämta många procent och miljarder innan man kommer ikapp.Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907