NYHETSARKIVET
17 feb 2023 16:31
Allraadvokaten åtalas för bokföringsbrott i egna bolag
I morse kunde vi berätta att advokat Marcus Johansson, tidigare på advokatbyrån Gernandt & Danielsson, inte sett till att lämna in årsredovisningar för sina två aktiebolag, Masjon Advokat AB och Msjn Advokat AB i tid under flera år.

EBM håller honom nu för ansvarig för de många förseningar som skett under senare år och skriver så här i stämningen som lämnades till Stockholms Tingsrätt igår:

"Marcus Johansson har åsidosatt bokföringsskyldigheten genom att inte före
den 1 mars 2021 avsluta den löpande bokföringen med årsredovisning för
räkenskapsåret 2019/2020.
Rörelsens ekonomiska resultat och ställning har därför inte i huvudsak kunnat
bedömas med ledning av bokföringen.
Marcus Johansson har begått gärningen med uppsåt eller av oaktsamhet."

Ungefär samma ord upprepas senare för olika räkenskapsår i de två bolagen och det blir lite grann som att lägga nya parkeringsböter på en felparkerad bil som inte flyttas.

Åklagaren påpekar vidare att bolagets revisor klagat över saken men att det inte gjort att redovisningarna kommit in i tid ändå.

"Även bolagets revisor har påtalat att revisorn anmärkt att årsredovisningen inte upprättats i rätt tid och att bolaget vid flera tillfällen inte betalat skatter och avgifter i rätt tid till styrkande av åtalet".

Åklagaren vill även att tingsrätten ska döma ut företagsbot till Johanssons aktiebolag som inalles krävs på 280 000 kr i böter för alla försenade årsredovisningar till bolagsverket.

Nu handlar det här inte om något större brottmål som kommer att ta lång tid att klara ut. Åklagaren tycker att det är tillräckligt med en timmes förhandlingstid i tingsrätten, vilket kan jämföras med de tusentals timmar man tillbringat (och fått betalt för) med Allramålen.

Men på sista raden i åtalet står det:
"Tingsrätten bör överväga att inhämta yttrande från Advokatsamfundet."

Det kan bli ett problem för Marcus Johansson. En varning eller någon annan sanktion från advokatsamfundets disciplinnämnd är ingenting som advokater brukar skryta eller prata högt om. Till saken hör att i båda hans bolag Masjon AB och Msjn AB så är Charlotta Falkman styrelsesuppleant.

Hon är en kändis i skrået och fick så sent som 2021 Advokatsamfundets pris för framstående insatser i advokatyrket. Hon har även ett mångårigt förflutet i advokatsamfundets disciplinnämnd, där hon var verksam 2010-2020.

Nu lär Marcus Johanssons bolag få några problem att betala böter för lite försenade årsredovisningar. Totalt handlar det om 280 000 kr i företagsböter. I de två bolagen finns det enligt uppgifter från bolagsverket nettotillgångar på omkring 80 miljoner kr och dessutom en BMW M7 limousin.

För privatpersonen Johansson kan en fällning i tingsrätten möjligen innebära villkorlig dom och dagsböter för bokföringsbrott. Möjligen kan även en fällning i advokatsamfundets disciplinnämnd innebära någon typ av straffavgift, om han befinns skyldig till att ha brutit mot samfundets regler och etiska principer.

Men det lär han ha råd med alla dagar i veckan.

Frågan är bara varför han under så många år varit sen med att hantera sina bolags årsredovisningar, trots påstötningar från sin revisor. Det är ju inte rocket science direkt, tänker Pensionsnyheterna.Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907