NYHETSARKIVET
22 feb 2023 11:40
Trots privatekonomisk oro – svenskarna pensionssparar mer
Trots högre matpriser, energipriser som drar iväg och räntekostnader som ökar, fortsätter svenskarna att spara.

Faktum är att det nu är fler som börjat spara mer till sin pension än som minskat sitt sparande.

Det visar en Novusundersökning som Skandia gjort under den sista veckan i januari och som publiceras idag.

Fler än var fjärde svensk svarar dessutom att de planerar att lägga det kommande elstödet, som betalas ut under den här veckan, på sitt sparande.

När Skandia tidigare i vintras bad Novus fråga svenskarna om den privatekonomiska situationen var det fler än var tredje svensk som svarade att oro för privatekonomin då påverkade deras hälsa.

I den nya undersökningen blir det tydligt att oro över privatekonomin inte medfört minskat sparande – i alla fall inte pensionssparande.

Faktum är att bland de som sparar till sin pension är det fler som börjat spara mer till sin pension (10 procent) än som minskat sitt sparande (8 procent).

Imorgon ska elstödet nå de första hushållen i Sverige. I undersökningen råder det delade meningar kring vad svenskarna avser att använda pengarna från elstödet till. Tre av tio svenskar kommer använda stödet till att betala räkningar men nästan lika många, 28 procent, kommer att använda elstödet till någon form av sparande.

"Inflationstrycket innebär generellt ett större behov av sparande, både som kortsiktig buffert och långsiktigt pensionssparande. Att hålla i sitt sparande även genom tuffa tider är en av flera viktiga nycklar för att själv kunna förbättra sin framtida pension. Därför är det glädjande undersökningen också visar att hushållen fortsatt prioriterar det långsiktiga sparandet", säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia i en kommentar.

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Skandia. 1047 svenskar har svarat på frågorna i undersökningen som är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd.

Frågorna är besvarade under perioden 27 januari – 1 februari 2023.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907