NYHETSARKIVET
23 feb 2023 14:27
Många av förmedlana som ska granskas av FI kan kopplas till Garantum
Igår kunde vi berätta vilka förmedlarföretag som FI vill granska för att få reda på vad de säljer till försäkringskunder.

När man ser vilka bolagen ägs av eller samarbetar med blir det tydligare varför de fått FI:s lampa på sig. Majoriteten arbetar med strukturerade produkter som FI inte gillar att man säljer till "vanligt folk". Av de 13 utvalda bolagen har sex kopplingar till Garantum och fyra har kopplingar till Tydliga, ofta samtidigt.

Här kommer en lista med "släktingar” "ägare" och "vänner" till de 13 bolagen, som FI vill kolla närmare på.

I några fall kan det vara svårt att förstå varför de valts ut. I listan finns till exempel bolag som endast arbetar med nettoarvoderad rådgivning och inte säljer strukturerade produkter. Här finns även bolag som i huvudsak förmedlar sakförsäkring.

Att döma av FI:s kommunikation angående de annonserade undersökningarna handlar det i stor utsträckning om bolag som levererar strukturerade produkter.

Här är listan de utvalda bolagen med koppling genom ägande eller samarbeten till olika organisationer.

Mandat Kapitalförvaltning AB – (Tydliga)

Sensor Försäkring Norden AB – (Sakförsäkringsförmedlare – oklart varför de är med på FI-listan)

Trygghet & Finans i Norrköping – (Alpcot)

Akademisk Marknadsanalys AB – (Garantum)

Global Invest Finansförmedling – (Helägt av Garantum)

PB Wealth Management AB – (Garantum)

AFFIRMO Försäkringskonsult – (Tydliga/Garantum)

Spektra Finans & Försäkring AB (Tydliga/Garantum)

Vågen Försäkringsbyrå AB (SÄKRA/Garantum)

Norrfinans Livförsäkringar AB – (Hjerta)

Linder & Partners AB (Hjerta / Söderberg & Partners Endast arvoderad pensionsrådgivning netto)

Fundler AB - (Tydliga) – Fintechbolag främst robotrådgivning "netto".

Quesada Kapitalförvaltning AB – (Eget värdepappersbolag)


Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907