NYHETSARKIVET
24 feb 2023 13:52
Upp och ned – Här är avkastningen i AP-fonderna på två års sikt
År 2021 gick allt som tåget och AP 1, AP 3 och AP 4 låg kring 20 procent i positiv avkastning. AP 2 kom en bit efter med drygt 16 procent.

Sen kom 2022 och mörkret. Om man räknar avkastningen för de två åren sammantagna, med ett geometriskt snitt för att fånga ränta på ränta-effekten, ser bilden ut så här:

AP 1 – Plus 5,1 procent
AP 2 – Plus 4,2 procent
AP 3 – Plus 6,8 procent
AP 4 – Plus 2,5 procent

Om även ickevalsfonden AP 7 får vara med i jämförelsen nådde de ett geometriskt snitt på plus 9,1 procent, med vad som i praktiken är en global indexfond med hävstång.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907