NYHETSARKIVET
27 feb 2023 12:30
Ny bemanning i vissa av AP-fondernas styrelser väntas under våren
Charlotte Nordström blev utsedd av regeringen till ledamot i styrelsen för AP1 från den 25 maj förra året.

Men efter höstens val blev hon invald i riksdagen för moderaterna och lämnar därför på egen begäran AP1 styrelse från den 1 mars. Hon blev invald i styrelsen på mandat från SKR, Sverigs kommuner och Regioner, som senast den 9 mars ska nominera en ny ledamot, som regeringen sedan utser.

Det kommer att bli ganska få förändringar i AP-fondernas styrelser i år. Några ledamöter faller för regeln om att sitta högst åtta år och även om det inte finns någon formell åldersbegränsning så börjar styrelsen i AP2 att bli ålderstigen.

Ordförande Jan Roxendal fyller 70 år i år och ledamoten Hanse Ringström fyller 75 år. Ledamoten Kristina Mårtensson har suttit åtta år i styrelsen och lär bli utbytt i maj.

I AP3 ser det inte ut att bli några styrelseändringar och i AP4 är det möjligen vice ordförande Lars Åberg som entledigas av regeringen då han fyller 70 år i år.

De fem första AP-fonderna som ingår i inkomstpensionens buffertfond har nio styrelseledamöter, varav arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer nominerar två ledamöter vardera.

AP6 har bara fem ledamöter i styrelsen och här lär vice ordförande Urban Lindskog bytas ut. då han har suttit åtta år i styrelsen.

Samma öde lär ske för Tonika Hirdman i styrelsen för AP7, där hon har suttit i åtta år.

Arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer ska senast den 9 mars nominera ledamöter, som enligt regeringens direktiv ska utses på deras mandat.

/Ola Hellblom
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907