NYHETSARKIVET
28 feb 2023 12:07
Regeringen vill underlätta för swing-pricing i fondhandel med ny lag
Idag överlämnar regeringen propositionen "Ett likviditetsverktyg för fonder" till riksdagen.

I proppen föreslår regeringen åtgärder för att reglera fondbolags användning av ett likviditetsverktyg som på engelska brukar benämnas swing pricing.

Syftet med swing pricing är att motverka att de befintliga eller kvarvarande fondandelsägarna påverkas negativt av transaktionskostnader som uppstår för en värdepappersfond vid nettoflöden in i eller ut ur fonden.

Ett annat syfte är att göra värdepappersmarknaden mindre störningskänslig och därmed bidra till att värna den finansiella stabiliteten.

Förslagen innebär att fondbolag, efter tillstånd av Finansinspektionen, ska få tillämpa swing pricing genom att ett justerat fondandelsvärde beräknas och används.

För att få tillstånd ska fondbolaget ha den organisation, de system och den kompetens som behövs.

En tillämpning av swing pricing ska vara förenlig med fondandelsägarnas gemensamma intresse och ge möjlighet till betryggande insyn och kontroll, skriver regeringen idag.

I fondbestämmelserna ska det anges om justerat fondandelsvärde tillämpas och, i så fall, vilken metod som används för beräkningen.

Förslagen ska gälla även för förvaltningsbolag när de förvaltar värdepappersfonder och AIF-förvaltare när de förvaltar specialfonder.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Den här proppen lär inte få några problem att ta sig igenom riksdagsbehandlingen. Ingen vill ha tillbaka situationen då det saknades likviditet i obligationsfonderna och kunder som ville sälja fondandelar tvingades köa för att få ut sina pengar.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907