NYHETSARKIVET
28 feb 2023 12:09
Nedgång i BNP fjärde kvartalet 2022
Sveriges BNP minskade med 0,9 procent under fjärde kvartalet, säsongsrensat och jämfört med kvartalet innan.

Nedgången drevs av minskade investeringar i fasta tillgångar och lager. Kalenderkorrigerat och jämfört med fjärde kvartalet 2021 minskade BNP med 0,9 procent. BNP för helåret 2022 ökade med 2,4 procent jämfört med helåret 2021.

"BNP sjönk under det fjärde kvartalet. Minskningen märks i många delar av ekonomin med breda nedgångar i näringslivets investeringar och hushållens konsumtion", säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna på SCB idag.

Nedgången blev något större än de 0,6 procent som SCB:s preliminära siffror visade.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907