NYHETSARKIVET
28 feb 2023 12:13
Folksam Liv och Folksam Tjänstepension höjer återbäringsräntan
Från och med i morgon den 1 mars jackar Folksam upp återbäringsräntan från 4 till 6 procent i både Folksam Liv och Folksam Tjänstepension.

"Den positiva utveckling vi såg på våra aktieplaceringar under slutet av förra året håller i sig vilket är glädjande. Detta ska självklart komma alla våra kunder till nytta. När vi nu höjer återbäringsräntan från fyra till sex procent är vi också extra nöjda med att vi under hela 2022, som var ett svårt börsår, aldrig lämnade en lägre återbäring än tre procent", säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam i ett pressmeddelande.

Den kollektiva konsolideringsgraden uppgick per den 31 januari 2023 till 114 procent för såväl Folksam Liv som för Folksam Tjänstepension.

Återbäringsräntan är före skatt och avgifter. Under 2022 var den genomsnittliga återbäringsräntan 5,7 procent för tjänstepensionsverksamheten och 5,2 procent för övrig livförsäkringsverksamhet.

Sett över en femårsperiod (2018–2022) har återbäringsräntan i genomsnitt varit 6.6 procent årligen för tjänstepensionsverksamheten och 5.0 procent för övrig livförsäkringsverksamhet, skriver Folksam idag.

Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907