NYHETSARKIVET
3 mar 2023 14:08
Nettoinflödet föll i Avanza under februari
Nettoinflödet i Avanza under februari uppgick till 4 640 MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 10 300 MSEK hittills under 2023.

Andelen av nettoinflödet var -24,4 procent, en följd av att nettoinflödet i det fjärde kvartalet var negativt. Nettoinflödet i det fjärde kvartalet inkluderade en beståndsöverlåtelse av avtalspensioner om -2 400 MSEK till Futur Pension, samt ett utflöde om -4 400 MSEK kopplat till förvaltaraffären, skriver Avanza idag.

Räknat på rullande tolvmånaderstal uppgick andelen av nettoinflödet på sparmarknaden till 5,8 procent.

Nettoinflödet av pengar backade med 17 procent, från 5,6 miljarder kr i januari 2023 till 4 640 miljarder kr i februari.

Det skriver bolaget i en rapport idag.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907