NYHETSARKIVET
7 mar 2023 13:47
Allt färre unga ska försörja allt fler gamla i Europa
I det underlag som följer med Eiopas samråd, Call for advice, med anledning av revideringen av IORP 2 direktivet, finns en hel del olika iakttagelser som Eiopa tar upp som utmaningar på den Europeiska pensionsmarknaden.

Noterbart är att kapitalet i olika typer av pensionslösningar vuxit med besked under de senaste 15 åren, både mätt i tillgångsvärden och som andel av BNP.

Pensionsfondernas tillgångar i euroområdet har nästan fördubblats i storlek sedan 2008, med totala tillgångar som för närvarande uppgår till cirka 3 biljoner Euro vilket nästan fördubblar deras andel i förhållande till euroområdets BNP från 13 procent 2008 till 25 procent, uppmätt 2019.

Men att det finns pengar är inte tillräckligt eftersom Eiopa konstaterar att demografin fortsätter att vara ogynnsam.

Befolkningen i arbetsför ålder (20–64 år) i EU kommer att minska från 265 miljoner år 2019 till 217 miljoner år 2070. Det innebär att allt färre unga ska försörja allt fler 65-plussare. Kvoten mätt för hela EU går från 34,4 procent 65-plussare som ska försörjas av de arbetsföra till 59,2 procent om vi blickar ända fram ända till 2070.

Det här är dock en genomsnittlig siffra, påpekar Eiopa, som skriver att de de snabbaste ökningarna av äldre kommer att ske i Slovakien, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen och Portugal.

Befolkningens åldrande har tvingat medlemsstaterna att reformera de statliga pensionsarrangemangen, vilket har resulterat i en kraftig minskning av framtida pensionsinkomster inom den första pelaren.

Den så kallade pensionsförmånskvoten (genomsnittlig pension/medellön) avseende pelare ett, alltså de allmänna pensionerna, förväntas sjunka från 42 procent 2019 till 33 procent av snittlönen 2070. (Här mäter man på snittlön, snarare än slutlön, vilket vi brukar använda som mått på kompensationsgrad i Sverige.)

Med tanke på hur fransmännen, som strejkar idag för att stoppa regeringens förslag om en höjning av pensionsåldern från 62 till 64 år, är det svårt att se hur man ska få den här åldringsmatematiken ska gå ihop i den Europeiska unionen - om inte fler jobbar efter fyllda 65 år.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907