NYHETSARKIVET
7 mar 2023 13:55
Nordnet stämmer advokatfirman Vinge för vårdslös rådgivning efter FI böter
Nordnet har idag lämnat in en stämningsansökan mot advokatfirman Vinge för vårdslös rådgivning. Det yrkade skadeståndet uppgår till 80 miljoner kronor.

Bakgrunden är att Nordnet under 2022 anlitade Vinge som juridisk rådgivare i ett ärende hos Finansinspektionen kring rutiner i samband med en tjänst för intradagsblankning.

Ärendet utmynnade i att Nordnet av Finansinspektionen tilldelades en anmärkning samt böter på 100 miljoner kronor. Finansinspektionens beslut överklagades till Förvaltningsrätten, men överklagandet skickades in för sent av Vinge vilket medförde att ärendet avvisades.

Vinge har biträtt Nordnet med juridisk rådgivning i dialogen med Finansinspektionen under ärendets gång samt var bolagets ombud vid överklagan till Förvaltningsrätten.

"För mig framstår det som grundläggande att en advokat skickar in rätt material till rätt instans i rätt tid. Det handlar om att känna till och agera i enlighet med processrättens absoluta grunder. Misslyckas man med det så berövar man sin klient möjlighet att föra talan i sak, och det är vad som har hänt i det här fallet", säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet, i ett pressmeddelande.

Sanktionsbeslutet från Finansinspektionen meddelades den 25 maj 2022, med en frist för överklagande på tre veckor från delgivningstidpunkten. Nordnet uttalade i pressmeddelande den 25 maj att man hade tagit emot beslutet. Delgivningskvittot undertecknades några dagar senare.

Sanktionsbeslutet överklagades den 21 juni, men avvisades med hänvisning till att överklagan hade inkommit för sent. Förvaltningsrätten gjorde samma bedömning som Finansinspektionen, med följd att Nordnet gick miste om möjligheten att få storleken på den utdömda sanktionen prövad i högre instans.

"Vinge har gjort en felbedömning av en juridiskt okomplicerad fråga, vilket har fått stora ekonomiska konsekvenser. De skjuter dessutom ifrån sig ansvaret och menar att de inte har agerat på ett försumligt sätt. Jag tycker att man kan begära mycket mer än så av Sveriges största advokatbyrå, både när det gäller det juridiska hantverket och hur man tar ansvar för sitt handlande. Vår uppfattning är att vi hade goda grunder för en substantiell nedsättning av bötesbeloppet om vår talan hade prövats i högre instans. Den möjligheten har vi gått miste om och stämmer nu därför Vinge för vårdslös rådgivning och yrkar på skadestånd på 80 miljoner kronor", säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907