NYHETSARKIVET
9 mar 2023 13:58
65-årsnormen för uttag av tjänstepension på väg att bli omodern
Andelen anställda i kommuner- och regioner som tar ut sin tjänstepension både innan 65 år och efter 67 år har ökat markant de senaste fem åren. Det framkom vid ett seminarium igår då KPA Pension presenterade en ny rapport med namnet "Hur och när tar vi egentligen ut vår pension".

"Vi ser i vår rapport att andelen som väljer att påbörja uttag av sin tjänstepension före 65 års ålder ökat kraftigt, samtidigt har andelen som väljer att vänta tills efter 67 års ålder också stigit markant. En orsak till detta kan vara att förutsättningarna för ett jämlikt och hållbart arbetsliv, vilket är viktigt för att få en bra pension, ser olika ut för anställda i kommuner och regioner", säger Fredrik Eklöf, Affärsområdeschef Parter och utbildning på KPA Pension.

Enligt beräkningar från Statistiska centralbyrån (SCB) har medellivslängden för personer födda mellan åren 1970 och 2021 ökat med knappt åtta år för kvinnor och nio år för män.

Den beräknas öka med ytterligare fem år för kvinnor och 6,5 år för män, fram till och med 2070.

Detta kommer troligtvis (sic!) påverka hur länge vi kommer att arbeta och de val vi gör angående tjänstepensionen kan få stor betydelse.

När det gäller längd på utbetalningsperiod väljer kvinnor i högre utsträckning än män livsvarigt uttag. Det gäller 20 procent av kvinnorna mot 17 procent av männen.

Männen väljer i större utsträckning än kvinnorna en engångsutbetalning, 24 procent för män mot 18 procent av kvinnorna.

I Kompensationsgradsrapporten 2022 konstaterar Min Pension att mediankompensationsgraden för livsvariga utbetalningar uppgår till 56,3 procent om pensionen börjar tas ut vid 65 års ålder Används istället varje åldersgrupps riktålder som pensionsålder så stiger mediankompensationsgraden med lite drygt tio procentenheter till 66,9 procent.

För en månadslön på 30 000 kronor innebära det en pension på 16 900 kronor i månaden om individen går i pension vid 65 år och 20 100 kronor om den i stället arbetar fram till sin riktålder.

Några resultat ur rapporten :
- 2017 påbörjade 17 procent sitt uttag av tjänstepension före 65 års ålder, motsvarande siffra 2022 var 30 procent.
- 2017 påbörjade 8 procent sitt uttag av tjänstepension från KPA Pension efter 67 års ålder, motsvarande siffra 2022 var 23 procent.
- 2017 valde var tredje person (33 procent) att ta ut sin tjänstepension från KPA Pension som livsvarigt, motsvarande siffra 2022 var 19 procent.
- 2017 tog 8 procent ut sin tjänstepension från KPA Pension under 10 år, motsvarande siffra 2022 var 22 procent.
Statistiken bygger på information från ca 170 000 av KPA Pensions kunder som påbörjat uttag av sin pension under perioden 2017–2022.

Vill du läsa KPA rapporten? Googla på "Hur och när tar vi egentligen ut vår pension" så har du den snart på skärmen!
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907