NYHETSARKIVET
10 mar 2023 12:15
Fortsatt stort intresse för aktiefonder i februari
Under februari noterades ett totalt nysparande i fonder på 7,2 miljarder kronor. Liksom i januari uppvisade aktiefonder stora nettoinsättningar, medan korta räntefonder och blandfonder hade nettouttag.

Det rapporterar Fondbolagens förening idag.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med närmare 87 miljarder kronor och uppgick vid utgången av februari till 6 241 miljarder.

I februari uppvisade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 7,2 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 13,4 miljarder och i långa räntefonder nettosparades 3,6 miljarder. Under månaden gjordes nettouttag från korta räntefonder på 6,5 miljarder och från blandfonder på 2,4 miljarder. Även hedgefonder hade nettouttag på 1,4 miljarder kronor.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoinflöde på totalt 12,7 miljarder kronor. För aktiefonder uppgår nettoinsättningarna till 28,6 miljarder.

I februari var utvecklingen på världens aktiemarknader blandad. Värdet på Stockholmsbörsen steg under månaden med drygt 1 procent, inklusive utdelningar. Aktiefonder hade ett nettoinflöde på totalt 13,4 miljarder kronor och störst var insättningarna i globalfonder, följt av Sverigefonder, USA-fonder och Europafonder. Däremot hade Asienfonder nettouttag under månaden. Noterbart är också att indexfonder fortsatt uppvisar stora inflöden med nettoinsättningar på 8,4 miljarder kronor i februari.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907