NYHETSARKIVET
13 mar 2023 14:02
ISF ska granska felaktiga utbetalningar
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska granska hur Försäkringskassan eller någon a-kassa rättar fel av pensionsgrundande inkomst (PGI) på grund av felaktiga utbetalningar från socialförsäkringen.

ISF ska också granska hur Försäkringskassan hanterar krav på återbetalning av felaktiga utbetalningar.

Det är två nya regeringsuppdrag, som ISF ska redovisa till socialdepartementet senast 30 mars 2024.

Det första uppdraget är att se vad som händer med den pensionsgrundande inkomsten och pensionsrätterna efter felaktiga utbetalningar från socialförsäkringen. Skatteverket fastställer varje år den pensionsgrundande inkomsten (PGI), som ligger till grund för Pensionsmyndighetens beräkning av pensionsrätt. Om felaktiga utbetalningar upptäckts efter att PGI fastställts, så ska PGI rättas i efterhand. ISF ska granska om detta görs riktigt.

Ett närliggande uppdrag är att granska Försäkringskassans återbetalningsverksamhet vid felaktiga utbetalningar. Sedan september 2022 kan Försäkringskassan lämna krav på sådana skulder direkt till Kronofogden för indrivning. Tidigare krävdes ett domstolsbeslut innan det kunde ske. ISF ska titta på om den nya lagstiftningen ger snabbare och större återbetalningar.

/ Ola Hellblom
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907