NYHETSARKIVET
14 mar 2023 12:39
Ny Studie: Aktiva fondförvaltare tror inte på vad de gör
Många aktiva fondförvaltare i England och USA tror mer på indexfonder än aktiva fonder - för de allra flesta. Att de ändå arbetar med just aktiva fonder handlar om att de anser att jobbet är intressant, lönande och intellektuellt stimulerande.

Det visar en ny intervjustudie med 69 fondförvaltare och analytiker. Temat för forskarnas anonymiserade djupintervjuer var vilka strategier de aktiva fondförvaltarna använder sig av i ljuset av indexfonds-boomen.

"Ett viktigt resultat är att vi visar på bristen på förtroende som de aktiva fondförvaltarna har för sitt eget område och sin egen verksamhet", säger Crawford Spence, professor i redovisning vid Kings College London, till podden Rika tillsammans som nyligen uppmärksammade studien.

Av studien framgår att många av fondförvaltarna ser framväxten av passiva indexfonder som logisk och att de flesta skulle tjäna på att ha pengarna där, med hänsyn tagen till de högre avgifterna i de aktiva fonderna.

Studiens författare menar att svaren visar att de aktiva förvaltarna och miljön kring dem "kämpar med att förklara för sig själva vad syftet och nyttan med verksamheten är", givet framgångarna för passiv förvaltning.

"Vi hade kontakt med människor som sa till oss att ”Jag jobbar med aktiv fondförvaltning, men jag investerar alla mina egna pengar i indexfonder.” eller ”Jag skulle inte investera i min egen fond”. Det är ganska häpnadsväckande erkännanden. De visar verkligen att en del av de här människorna inte tror på vad de gör på daglig basis, fortsätter Crawford Spence i intervjun.

När forskarna frågade varför man ändå jobbade med aktiv förvaltning fick de ofta svar som att "det är bra betalt", eller "det är intressant" och "stimulerande". Man får lära sig om alltifrån Kina och Mexiko till nya produkter och innovationer och diskutera med smarta människor om framtiden, förklarade en av fondförvaltarna.

De intervjuade var såklart medvetna om undersökningar och statistik som visar på genomsnittligt bättre resultat för indexfonder och passiv förvaltning med låga avgifter. Att de som respekterade denna bild ändå kunde motivera sig är psykologiskt komplext, menar forskarna.

"De både tror och tror inte att det är möjligt att slå marknaden. De verkar veta att indexinvesteringar är vägen framåt. Men de har fortfarande en liten del av hjärnan som säger dem att de kan generera alfa, alltså avkasta bättre än index, säger Crawford Spence.

Det fanns till exempel en grupp som menade att indexfonder visserligen var att föredra i många fall, men att just de själva i egenskap av en elit av aktiva förvaltare tillhörde den minoritet som hade goda chanser att prestera bättre.

Hur vanligt var det då att fondförvaltarna inte investerade i sina egna aktiva fonder?

I Rika tillsammans-poddens intervju förklarade Crawford Spence att man inte pressade intervjupersonerna om detta, men att förvånansvärt många ändå erkände detta.

"Detta är något som de frivilligt berättade. Jag skulle säga att ungefär 10 procent var relativt öppna med detta. Det låter inte så mycket men givet att vi inte ens ställde denna fråga är det ganska mycket", säger den Londonbaserade professorn.

Förutom att peka på att en mindre del av fonderna faktiskt slår index, försvarade sig de intervjuade med att passiv förvaltning och indexfonder inte hittar undervärderade tillgångar, att de inte är bra för marknaden och att de inte tar ansvar för hållbarhet.

Forskarna menar i sin tur att dessa är argument är högst omtvistade, om man ser till historiska jämförelser och att ägarna av indexfonder också har stora ESG-team.

Studien ger en bild av en relativt trögfotad finansmarknadsbransch, som likt många andra branscher präglas av svårföränderliga vanor, rutiner och sätt att ta till sig kunskap. Detta gäller även då man möts av "överväldigande evidens" om att vad man gör inte fungerar större delen av tiden.

Mindre än fem intervjuade sa att de eller deras bolagsledning ändrat inriktning via utbildning eller nya strategier. Snarare försöker "the active community" inom fondbranschen att hitta argument för att fortsätta som man alltid har gjort, konstaterar studieförfattarna.

Studien ”Active fund managers and the rise of Passive investing: epistemic opportunism in financial markets” publicerades i januari 2023 i forskningstidskriften Economy & Society.
De 69 fondförvaltarna och analytikerna intervjuades i drygt en timme vardera mellan våren 2019 och våren 2021. Fondförvaltarna förvaltade mellan 120 miljoner dollar och 135 miljarder dollar. Cirka hälften av de intervjuade var hemmahörande i USA och hälften i Storbritannien, närmare bestämt i London, New York och Chicago.

/ Rickard Jakbo
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907