NYHETSARKIVET
14 mar 2023 13:04
Alecta riskerar förlora ytterligare 10 miljarder
Alecta har skrivit ned värdet på sina aktier till noll i de två kraschade amerikanska bankerna Silicon Valley Bank och Signature Bank. Alecta har investerat 12,1 miljarder kronor i de två bankerna. Nu är ytterligare en Alecta-investering på 9,7 miljarder i den regionala New York-banken First Republic Bank i fara att bli nedskriven till noll.

Aktiekursen i First Republic Bank sjönk med 33 procent i slutet av förra veckan och kursen föll med ytterligare 67 procent igår innan handeln stoppades i aktien. Att amerikanska myndigheter garanterat kundernas sparmedel och att banken säkrats stora garantier har inte stoppat marknadens oro för ytterligare krascher i regionalbanker.

Det är det senaste årets snabba räntehöjningar som skapat problemen i amerikanska banker. Deras stora innehav av obligationer, som sjunker i värde när räntan stiger, har gjort att deras balansräkning blivit ohållbar och solvensen sjunkit till kritiska nivåer. Denna risk med räntehöjningar har först blivit synlig på allvar den senaste veckan och gör att centralbanken FED kan komma att ompröva planerade räntehöjningar framöver.

Till det kommer att det under president Donald Trumps tid gjordes lättnader i regelverken för de regionala banker som inte sågs som systemviktiga. Bland annat tog man bort eller minskade omfattningen av stresstester som man använder på de systemviktiga bankerna.

Frågan är nu vad som är viktigast - att få ned den höga inflationen genom fortsatta räntehöjningar eller att försöka förhindra fortsatta problem i banksektorn genom att stoppa planerade räntehöjningar? Experterna är oeniga om vilken väg FED väljer, men det tidigare stalltipset om att FED skulle höja styrräntan med 0,50 procent vid sitt möte i nästa vecka verkar inte aktuellt längre. Japanska Nomura spår till och med att FED gör ett lappkast och sänker räntan istället.

Oavsett vad FED beslutar, så förhindrar det inte att Alecta ser ut att förlora över 20 miljarder kronor i sin strategi att satsa på amerikanska nischbanker.

Det kastar en negativ skugga över Alecta inför ITP-nämndens beslut på torsdag om Alecta ska få fortsatt förtroende som ickevalsalternativ i ITP-planen för traditionell försäkring.

Det är Alectas kärnaffär och vore förödande om bolaget tappar den rollen. Risken att mn gör det är dock försvinnande liten, eftersom att det är Svenskt Näringsliv och PTK som styr bolaget och även via Collectumupphandlingen beslutar om vilka bolag som ska vara valbara inom ITP-planen.

/ Ola Hellblom
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907