NYHETSARKIVET
14 mar 2023 12:20
Daniel Olai lämnar och Fredrik Lund kommer till utredningen om utbetalningsmyndigheten
Vid regeringssammanträdet i torsdags beslöt regeringen att från och med den 7 mars entlediga Daniel Olai från uppdraget att vara sakkunnig i utredningen om den nya utbetalningsmyndigheten (Fi 2022:01).

I hans ställe kommer departementssekreteraren Fredrik Lund, som tar plats samma dag. Hans förordnande gäller tills vidare, dock längst till dess att arbetsuppgifterna i utredningen är slutförda.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) anställer även verksjuristen Maria Danielsson som sekreterare i utredningen.

Hennes förordnande gäller från och med den 1 mars 2023 och längst fram till dess att man är klar med utredningen, som har till syfte att hitta metoder för minska risken för felaktiga utbetalningar från de olika trygghetssystemen.

Utredningen leds av Mikael Westberg, tidigare chefjurist på Pensionsmyndigheten och utredare av premiepensionssystemet.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907