NYHETSARKIVET
15 mar 2023 12:59
FI lugnar pensionärerna efter Alectas miljardförlust – era pensioner är säkra
Efter den senaste tidens problem för flera banker i USA har Finansinspektionen haft ett antal möten och avstämningar med företagen under tillsyn. FI:s bedömning är att varken stabiliteten i det svenska finansiella systemet eller framtida pensioner har påverkats nämnvärt.

Det skrev myndigheten under eftermiddagen i går på sin hemsida.

FI har kartlagt de innehav som försäkrings- och tjänstepensionsbolagen har i de amerikanska bankerna och i förekommande fall säkerställt att bolagen har planer för hur situationen ska hanteras framåt. Även om förlusterna är stora är påverkan på avkastningen liten och därmed effekten på framtida pensioner mycket låg.

De svenska storbankerna har inga egna stora direkta exponeringar mot de amerikanska banker som nu har fått problem.

FI:s bedömning är att det alltjämt finns en betydande motståndskraft i det finansiella systemet och att stabiliteten inte påverkas.

Frågan Pensionsnyheterna ställer sig är bara om detta betyder att allt är frid och fröjd nu. Det finns fortfarande många aktieaffärer som gjordes under nollränteperioden, när det var gratis att låna pengar och köpa aktier under devisen ”Tina” (There is no alternative [till aktier]) för investerarna.

Nu är det nya regler som gäller och nu har ”BOB” (Buy only Bonds) ersatt ”Tina” på många av kapitalförvaltarnas whiteboards. Nu när våren kommer gäller som vanligt att det som gömts i snö kommer upp i tö.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907