NYHETSARKIVET
15 mar 2023 12:56
Fondförvaltarna mer pessimistiska inför ekonomin i den nära framtiden
En ny enkät med fondförvaltare visar på en lägre optimism jämfört med de två senaste mätningarna. Årets första förvaltarbarometer minskar till 51,7 jämfört med 55,3 i december.

Det skriver Fondbolagens förening som tagit tempen på ett urval av föreningens medlemmar i en enkät.

Förvaltarna är framför allt negativt inställda till ekonomin i dagsläget. Flera tror dessutom att det kommer se sämre ut om ett halvår. För Stockholmsbörsens utveckling har förvaltarna en mer positiv syn. På ett till två års sikt tror 18 av 22 förvaltare att utvecklingen kommer att vara positiv eller mycket positiv.

Det är 22 fondförvaltare som har besvarat fyra frågor om marknadsutsikterna och den förväntade börsutvecklingen när Fondbolagens förening för tolfte kvartalet i rad presenterar förvaltarbarometern.

12 av 22 förvaltare har en negativ eller mycket negativ syn på marknadsutsikterna i ekonomin i dagsläget. 7 förvaltare har en varken negativ eller positiv syn. 3 förvaltare bedömer marknadsutsikterna i dagsläget som positiv.

Det rapporterar Fondbolagens Förening idag.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907