NYHETSARKIVET
16 mar 2023 14:05
AP-fonder polisanmäls för skadliga investeringar
I dag lämnar ett tiotal civilsamhällesorganisationer in en gemensam polisanmälan om AP-fondernas skadliga investeringar.

AP-fonderna väljer aktivt att investera svenskarnas gemensamma pensionspengar på ett sätt som skadar människor och miljö. Detta kan utgöra brott mot svensk lag, menar nätverket bakom polisanmälan.

Utöver att ha långsiktig hög avkastning ska AP-fondernas investeringar bidra till en hållbar utveckling. Det gör de inte i dag, menar nätverket.

De skriver i ett pressmeddelande att AP-fonderna investerat i ”många tvivelaktiga projekt” och bland dessa finns återfinns tre enorma fossilgasprojekt i Cabo Delgado i norra Moçambique som nu ligger till grund för polisanmälan. Projekten förväntas leda till omfattande miljöförstöring, våldseskalering och tvångsförflyttningar. Totalt uppgår AP-fondernas innehav kopplat till projekten till cirka 17 miljarder svenska kronor.

"AP-fonderna missbrukar svenskarnas pensionspengar. Deras fossila investeringar kränker mänskliga rättigheter samtidigt som de äventyrar livsmiljön och därmed framtidsutsikterna för många svenskar som ännu inte har gått i pension”, säger Parul Sharma, människorättsjurist och aktiv i nätverket som kallar sig ”Vi anmäler AP-fonderna”.

Nätverket består av ett tiotal civilsamhällesorganisationer och individer. Tillsammans har de under flera år försökt att få AP-fonderna att sluta investera i bolag som kränker mänskliga rättigheter och förstör miljön. Tidigare har nätverket även anmält AP-fonderna till FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Investeringarna är inte direkta utan det handlar om projekt där fonderna har köpt aktier i bolag som ingår i gasprojektens värdekedja. Tredje, Fjärde och Sjunde AP-fonden investerar både i företag som leder fossilgasprojekten i Cabo Delgado och deras finansiärer samt slutkunder medan Första och Andra AP-fondernas portföljer är begränsade till finansiärerna och slutkunderna.

"Enskilda individer kan inte välja vilka företag AP-fonderna köper aktier i. Därmed gör fonderna svenska folket till medbrottslingar – mot deras vilja", säger Louise Lindfors, generalsekreterare på Afrikagrupperna, som är med i nätverket.

Bland undertecknarna finns såväl grupper och privatpersoner:
Afrikagrupperna; Alex Fridunger, folkbildare; AmazonWatch; Carmen Blanco Valer, urfolkspolitisk talesperson för Latinamerikagrupperna; Extinction Rebellion’s aktionsgrupp AP-fonderna; Fossilfria pensioner; Gudrun Schyman, medlem i Klimatalliansen; Jordens Vänner; Justiça Ambiental; Konstnärer tolkar AP-fonderna; Latinamerikagrupperna samt Leo Rudberg, klimat- och miljöaktivist samt Parul Sharma, människorättsjurist.

.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907