NYHETSARKIVET
17 mar 2023 14:04
Silicon Valley Bank låg på 17 plats av 101 i Alectas aktieportfölj
Alecta har haft en strategi som innebär att man har begränsat sina aktieinnehav till ett drygt 100-tal aktier som tillsammans och, lite förenklat, ska replikera ett förvalt index. Det gör att man lättare kan överblicka de företag man har i portföljen, vilket givit en kostnadseffektiv förvaltning.

Pensionsnyheterna har tittat på värdet av de drygt 100 innehaven och rangordnat dem i storleksordning. Då visar det sig att Silicon Valley Bank, SVB, inte var någon liten pjäs i portföljen.

Av sammanställningen framgår istället att SVB är ett av Alectas större innehav. Det är 72 innehav som har lägre värde och 29 som har ett högre värde i aktieportföljen. Det borde, åtminstone enligt Pensionsnyheterna, ha motiverat en högre grad av intresse och aktivitet för SVB:s affärer, särskilt som de befinner sig på en annan kontinent och därför kan vara svårare att få information om. Och som vi nämnde i gårdagens utgåva fanns det redan under hösten 2022 uppgifter i U.S.A. om att SVB hade problem med sin solvens.

Om SVB hade varit en svensk bank, som till exempel Handelsbanken som man sålde av, hade det varit enkelt att promenera över till Kungsträdgården, för att ställa frågor om bankens affärer och eventuella problem.

Om värdet före kraschen i SVB används, alltså 9.7 miljarder kr istället, och under förutsättning att inga andra innehavs- eller värdeförändringar skett, är SVB Alectas 14:e största innehav. Eller rättare sagt var.

Siffrorna som vi använt här gäller slutet för 2022 och Alecta har köpt ytterligare aktier i SVB under första kvartalet 2023, men dessa ingår inte i sammanställningen.

Sammanställningen har vi gjort med de här uppgifterna:
https://www.alecta.se/globalassets/dokument/finansiella-rapporter/alectas-innehav-2022.pdf
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907