NYHETSARKIVET
17 mar 2023 14:17
Tvärtorsk för 57:orna i Skatteutskottet - Vänstermotion avslogs
Vänsterpartiets Ida Gabrielsson krävde i en kommittémotion att regeringen skulle återkomma med förslag om att dra tillbaka förslaget om höjd åldersgräns för det förhöjda grundavdraget. Detta sedan åldersgränserna i pensionssystemet höjdes den 1 januari 2023 och skulle göra livet surt för de som var gödda 1957.

Lägsta ålder för att få garantipension och inkomstpensionstillägg ändrades då från 65 år till 66 år. I propositionen föreslogs också att vissa åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet på motsvarande sätt skulle höjas med ett år 2023 och att de från och med 2026 skulle motsvara riktåldern för pension.

Att pensionsåldern höjdes påverkar beskattningen. För att få ett förhöjt grundavdrag under inkomståret 2023 måste personen ha fyllt 66 år vid årets ingång. Den som är född 1957 och har fyllt 65 år men inte 66 år vid ingången av 2023, får därför inte ett förhöjt grundavdrag.

Skatteutskottet ställer sig, trots alla högljudda protester, bakom regeringens inriktning av skattepolitiken.

"Utskottet anser därför inte att riksdagen behöver rikta något tillkännagivande till regeringen om ändringar i det förhöjda grundavdraget. Därmed avstyrker utskottet motion 2022/23:1283 av Ida Gabrielsson m.fl. (V) yrkande 16."

Det läser vi i betänkandet från skatteutskottet.

Nu känns det svårt att riva upp frågan när riksdagsmajoriteten sagt sitt och de omkring 110 000 människor födda 1957 får betala högre skatt än årgången före dem. Och problemet lär återkomma när gruppen född 1959 ska få en ny egen skattetabell, om ingen gör något åt saken.

Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907