NYHETSARKIVET
20 mar 2023 14:25
Bankkrisen: Niklas Wykman sammankallar Finansiella stabilitetsrådet
I morgon den 21 mars träffas företrädare för regeringen, Riksbanken, Finansinspektionen samt Riksgälden för ett extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Stabilitetsrådet ska diskutera riskbilden och stabilitetsläget mot bakgrund av den senaste tidens händelser på bankmarknaderna i USA och Europa. Syftet med mötet är att gemensamt utbyta erfarenheter utifrån dessa händelser.

Deltar på mötet gör finansmarknadsminister Niklas Wykman (M), riksbankschef Erik Thedéen, den idag tillkträdande generaldirektören för Finansinspektionen, Daniel Barr samt riksgäldsdirektör Karolina Ekholm.

Efter mötet kommer finansmarknadsminister Niklas Wykman informera Finansutskottet om den aktuella situationen på de finansiella marknaderna.

Det skriver regeringen nu på eftermiddagen i ett pressmeddelande.

Om Finansiella stabilitetsrådet:
Syftet med rådet är att diskutera frågor om finansiell stabilitet och behovet av att vidta åtgärder för att motverka uppbyggnaden av finansiella obalanser och, i händelse av en finansiell kris, diskutera behovet av att vidta åtgärder för att hantera en sådan situation. Regeringen och de i rådet representerade myndigheterna beslutar självständigt inom sina respektive ansvarsområden vilka åtgärder som ska vidtas. Rådet är ett mötesforum och inte ett beslutsfattande organ.

Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907