NYHETSARKIVET
20 mar 2023 13:59
McKinsey: AP fondernas avkastning god – i jämförelse med utländska
De svenska AP-fonderna står sig väl i konkurrensen med utländska pensionsfonder med motsvarande eller i vart fall liknande uppdrag. I den årliga utvärdering som gjorts av McKinsey, på uppdrag av regeringen, konstateras att avkastningen i de svenska fonderna varit "god" i förhållande till konkurrenterna.

Under de senaste fem åren hamnar de svenska buffertfonderna i topp när det gäller årlig nominell avkastning och spöar såväl den norska oljefonden, holländska ABP och de stora kanadensiska fonderna CDPQ och CPP IB, som är buffertfonder som förvaltar kapital från allmänna pensioner och tjänstepensioner.

Femårssnittet för de svenska fonderna landar på 7,0 procent medan (det aritmetiska) snittet för de sex övriga ligger på 4,5 procent.
Även på tio års sikt klarar de svenska AP-fonderna bra och tar andraplatsen med 8,7 procent, slagna bara av Kanadas CPP som redovisar 9,4 procent.

För 2022 redovisar alla buffertfonder minusavkastning och de svenska buffertfonderna placerar sig i mitten av listan för året med minus 8,0 procent. Danska ATP, minus 15,4 procent och Norska Oljefonden, Pensjonsfond Utland, minus 14,3 procent. Nederländska ABP står för det tyngsta raset, minus 18,3 procent.

McKinsey påpekar dock att de olika fonderna har olika mål och placeringsregler som gör att de inte rakt av kan jämföras. De flesta av fonderna har, precis som de svenska, på senare år ökat exponeringen mot alternativa tillgångar, även om det i de olika länderna finns olika definitioner om vad som faktiskt är alternativa tillgångar.

Samtliga har dock uppgiften att långsiktigt förvalta pensionspengar och i den disciplinen har de svenska fonderna varit framgångsrika avkastningsmässigt, enligt McKinseys redogörelse.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907