NYHETSARKIVET
21 mar 2023 14:40
Det här kräver Naturskyddsföreningen och Greenpeace av bankerna
Naturskyddsföreningen och Greenpeace äger aktier i de svenska storbankerna och har därför rätt att skicka in förslag till bankernas årsstämmor. Deras förslag, i den version som skickats in till SEB:s stämma den 4 april, är formulerat så här:

"Årsstämman ber SEB att revidera sin övergripande strategi så att den är helt i linje med Parisavtalet och dess mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C, före slutet av 2023.
Denna strategi bör innehålla en strategi som stoppar all ny utlåning och alla finansieringstjänster till fossilbränsleföretag som saknar robusta avvecklingsplaner i linje med 1,5 grader. Avvecklingsplanerna ska vara vetenskapligt baserade och innehålla ett omedelbart stopp för ny utvinning av fossila bränslen samt både kort- och långsiktiga avvecklingsmål."

I motiveringen bakom förslaget står bland annat att "världen är på väg mot en uppvärmning på över 2,5 grader med förödande konsekvenser" och att "Bankerna spelar en viktig roll för att bryta denna trend och påskynda omställningen".

Organisationerna hänvisar till en egen rapport som sägs visa att SEB har fortsatt att stödja fossilbränsleföretag med nya lån på totalt 4,4 miljarder USD under de senaste två åren, närmare bestämt mellan juli 2020 och juni 2022.

"Majoriteten av lånen har gått till företag som utökar sin utvinning, bland annat i känsliga områden som Arktis."

Agerandet bryter mot bankens egna klimatåtagande om att bidra till att Parisavtalet uppfylls, menar organisationerna.

/ Rickard Jakbo
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907