NYHETSARKIVET
21 mar 2023 14:42
Klimatkampanj uppmanar pensionsbolag att agera på bankstämmor
Tolv pensionsbolag och pensionsfonder har mottagit tusentals mejl från aktivister och pensionssparare de senaste två veckorna. Budskapet är att Alecta, AMF, AP-fonderna och de andra bolagen måste agera i klimatfrågan på bankernas årsstämmor under våren.

Det är Naturskyddsföreningen, Fair Finance Guide och Greenpeace som vill ha stöd för ett förslag som Naturskyddsföreningen och Greenpeace lägger fram i egenskap av aktieägare på SEB:s, Nordeas och Swedbanks bolagsstämmor. Förslaget går ut på att stoppa utlåningen till bolag som expanderar sin fossila utvinning.

- Vi har aldrig behövt gå till bankernas ägare tidigare. Men i detta fall är vi tvungna att göra det. Nu är det upp till pensionsfonderna att agera, säger Jakob König, som är projektledare för Fair Finance Guide.

Fair Finance Guide, som finansieras av bland andra Naturskyddsföreningen, Amnesty och Sveriges Konsumenter, har uppmanat pensionssparare att använda ett mejlformulär som skickar en uppmaning till respektive pensionsaktör att agera.

Fram till idag har cirka 30 000 mejl skickats, berättar Jakob König för Pensionsnyheterna.

Bolagen som mejlen riktar in sig på är Alecta, AMF, AP1, AP2, AP3, AP4, AP7, Folksam, Handelsbanken Liv, Länsförsäkringar, Skandia och Storebrand/SPP.
Organisationerna bakom kampanjen vänder sig mot att SEB, Swedbank och Nordea, till skillnad från exempelvis Handelsbanken, fortsätter att låna ut pengar till bolag som expanderar sin utvinning av olja och gas. Detta strider emot Parisavtalet, i varje fall enligt OECD-organet Internationella energirådets, IEA:s, tolkning, vilket Fair Finance Guide framhåller.

- Att gå till bolagstämmorna är inte något vi brukar göra. Vanligtvis brukar bolag och företag lyssna på våra krav ändå. Men i det här fallet har man inte gjort det, det har varit stängda dörrar, säger Jakob König.

Att stoppa all ny utlåning till expanderande fossilbolag skulle leda till att vissa bolag får svårt att finansiera sin jakt efter nya olje- och gasfyndigheter.

PN: Hur troligt är det att förslagen går igenom?

- Det är ju krasst sett så att det inte är särskilt troligt, men i den här världen räcker det med att några storägare ställer sig bakom förslaget för att det ska skicka en kraftig signal till ledningarna för bankerna.

Det var efter att de tre organisationerna publicerat en granskning av storbankernas utlåning i november som man beslutade sig för att kontakta pensionsbolagen. Förutom e-postkampanjen har man även skrivit brev till bolagen.

- Vi har också haft möten med fem av dem, säger Jakob König.

Hur troligt är det att någon av pensionsfonderna eller pensionsbolagen ställer sig bakom era förslag?

- De har haft en öppen inställning till förslagen, men vi har inte hört något om att någon stöttar oss ännu.

/ Rickard Jakbo
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907