NYHETSARKIVET
21 mar 2023 14:47
FI vill se bred utredning om provisionsförbud
Idag presenterade Finansinspektionen sin årliga konsumentskyddsrapport. Där pekar man (återigen) på att konsumenter köper olämpliga investeringsprodukter och då specifikt strukturerade produkter eller produkter kopplade till kryptotillgångar.

Problemet för FI, som varnat för dessa produkter i åratal, är att konsumenterna fortfarande väljer att köpa dem.

FI pekar (återigen) på finansiella rådgivare som kan ha "föreslagit ett sparande som snarare generar god intjäning för rådgivaren än hög avkastning för kunden. En annan anledning kan vara att kunden själv köper produkten, till exempel genom en digital plattform där presentationen påverkas av vad som ger bäst intjäning till plattformen", skriver FI i rapporten.

Det nya regelverket för provisioner och oberoende rådgivning från 2018 har lett till vissa förbättringar, påpekar FI och noterar att vissa företag slutat ta emot provisioner eller skickar dem vidare till kunderna.

Ett viktigt steg mot att minska dessa risker togs 2018 i samband med att nya regler om provisioner och oberoende rådgivning trädde i kraft. FI har dessutom i många år aktivt arbetat för att ytterligare motverka riskerna genom kommunikation och granskning av investeringsrådgivning.

Resultatet? En viss förbättring kan nu noteras på marknaden där våra kartläggningar visar att vissa företag har slutat att ta emot provisioner eller ger mottagna provisioner vidare till kunderna, skriver FI.

"Vi ser även att försäkringsföretagen har ändrat sina ersättningsmodeller till förmedlarna för att minska risken för intressekonflikter. Samtidigt kvarstår flera utmaningar, däribland vid distribution av fonder där de största provisionerna betalas ut. När en aktivt förvaltad fond distribueras i stället för en indexfond kan det innebära så mycket som tio gånger högre ersättning till det värdepappersföretag eller försäkringsföretag som står för distributionen. Detta gäller både med och utan rådgivning", står det i rapporten som mynnar ut i att Finansinspektionen (återigen) vill lyfta frågan om provisionsförbud.

Även om de nya reglerna lett till viss förbättring finns det, enligt FI, fortfarande för få oberoende rådgivare och även tolkningsproblem som gör att det är oklart vad en "kvalitetshöjande tjänst" (som kan möjliggöra provision) egentligen betyder.

FI varnar också för att företag som överger provisioner kan skapa andra ersättningsmodeller som "innebär högre eller mer komplexa avgifter för konsumenten".

Så det är tydligt att FI inte är nöjd med hur konsumentskyddet ser ut och myndigheten landar i att det nu är läge för regeringen att tillsätta en utredning som (återigen) kan belysa ersättningsfrågorna.

"Det behöver göras mot bakgrund av det pågående arbetet inom EU med den kommande strategin för icke-professionella investerare, de förändringar av marknaden som har skett och konsumenters alltmer digitaliserade investeringsbeteende. Det finns nu också erfarenheter från andra länder som har infört provisionsförbud. Därför anser FI att det finns anledning att låta en allsidigt sammansatt utredning, tillsatt av regeringen, analysera den", läser Pensionsnyheterna i rapporten.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907