NYHETSARKIVET
22 mar 2023 16:42
Tummen upp för svenska banker enligt stabilitetsrådet
Finansiella stabilitetsrådet hade igår ett extrainsatt möte mot bakgrund av problemen i några amerikanska banker och i den schweiziska banken Credit Suisse, som av olika skäl har medfört förtroende- och likviditetsproblem för dessa banker.

I protokollet kan vi läsa följande:

"I samtliga fall har de ansvariga myndigheterna agerat kraftfullt och på olika sätt bidragit till krishanteringen av bankerna. Problemen har orsakat oro för att ytterligare banker ska få problem, vilket resulterat i stora rörelser på de finansiella marknaderna med bland annat nedgångar bankaktier i flera länder, inklusive Sverige.

Stabilitetsrådet ser inga kopplingar av betydelse för den finansiella stabiliteten mellan svenska banker och andra svenska institut gentemot de aktuella amerikanska bankerna eller Credit Suisse. Svenska banker är inte heller på samma sätt exponerade mot stigande räntor. Överlag har de svenska bankerna goda likviditetsbuffertar, betydande kapitalbuffertar och är lönsamma. Bedömningen i nuläget är därför att spridningseffekterna hittills är begränsade för svenska banker och den svenska finansmarknaden i övrigt."

Björnen sover, björnen sover, i sitt lugna bo. Han är inte farlig, bara man är varlig, tänker Pensionsnyheterna.


Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907